Panieneczka (pierwszy zachowany wiersz poety – 11.1912)

Pierwszy zachowany wiersz poety.
listopad 1912

Panieneczka z Udziałówki
ma staniczek dosyć wcięty,
ładną buzię, zgrabną nóżkę,
słowem – ważne dokumenty!

Gdy ci główką kiwnąć raczy,
to już zaszczyt jest niemały!
Dla niej, dla niej – mój Karolku,
chodzisz jak skołowaciały.